bilgi-dŁnyam
  DEVRİMLER
 

 
 

 
Siyasal devrimler

 • Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
 • Türkiye'nin Yeniden İdari Teşkilatlanması
 • Ankara'nın Başkent Olması (13 Ekim 1923)
 • Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
 • Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
 • Çok Partili Rejim Denemeleri

 

Toplumsal devrimler

 • Kadınların Erkeklerle Eşit Haklara Sahip Olması (1926 - 1934)
 • Şapka ve Kıyafet Devrimi (25 Haziran 1934)
 • Lâkap ve Unvanların Kaldırılması (26 Kasım 1934)
 • Uluslararası Saat, Takvim ve Uzunluk (1925 - 1931)

 

Eğitim ve kültür alanındaki devrimler

 • Öğretimin Birleştirilmesi (3 Mart 1924)
 • Harf Devrimi (1 Kasım 1928)
 • Türk Dil ve Tarih Kurumlarının Kurulması (1 Nisan 1931, 12 Nisan 1931)
 • Üniversite Öğreniminin Düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)
 • Güzel Sanatlarda Yenilikler
 • Medreselerin Kapatılması 1926
 • Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun 1926
 • Millet Mekteplerinin Açılması 1920
 • Üniversite Reformu 1933

 

Ekonomi Alanında Devrimler

 • Aşar(Öşür) Vergisinin Kaldırılması (17 Şubat 1925)
 • Çiftçinin Özendirilmesi
 • Örnek Çiftliklerin Kurulması (1925)
 • Sanayi Teşvik Kanunu (28 Mayıs 1927)
 • I. ve II. Kalkınma Planları (1933, 1937).
 • İzmir İktisat Kongresİ1923
 • Tarım Kredi Kooperatifleri'nin kurulması
 • Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün kurulması
 • Ticaret ve sanayi odalarının kurulması
 • Kabotaj Kanunu

 

 

Hukuksal devrimler

 • Mecellenin Kaldırılması (1924 - 1937)
 • Medeni Kanun ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi (1924 - 1937)
 • Ceza Kanunu
 • Yeni Anayasanın Kabulü (1924)
 • Teşkilatıesasiye Kanunu (1924)
 • Şer'iyye Mahkemelerinin Kapatılması (1924)

    
 
  Bugün 9 ziyaretçi (45 klik) kişi burdaydı!  
 
Arama.CC - Site Ekle, Link Ekle, Toplist, Url Ekle Eğitim Web Siteleri