bilgi-dünyam
  AĞAÇ DİKELİM
 

Ağaçlandırma kampanyasına destek verin!

                            

Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında oluşturulacak ormanlarla ilk 20 yılda 181.4 milyon ton karbondioksidin atmosferden emilmesi planlanıyor.

Seferberlik planı kapsamında; 5 yıllık sürede 2 milyon 300 bin hektar alanda ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolü ve mera ıslahı çalışmaları yapılacak.
 
Bu miktarın, 2 milyon 164 bin hektarında Çevre ve Orman Bakanlığı, 136 bin hektarında ise diğer kurum ve kuruluşlar çalışma yapacak.
 
Çalışmaların toplam maliyeti, 2 milyar 702 milyon 100 bin YTL olarak belirlendi.
 
Seferberlik kapsamında dikilen ağaçlar, sera etkisi yaratarak ısınmaya neden olan gazların başında gelen karbondioksidin atmosferde tutulmasını engelleyecek.
 
Seferberlik çerçevesinde oluşturulacak ormanlar aracılığıyla ilk 20 yılda 181.4 milyon ton karbondioksidin atmosferden emilmesi planlanıyor.
 
Milli Ağaçlandırma Seferberliği Kampanyası'na, Ziraat Bankası'nın 1923 numaralı hesabı üzerinden ya da kısa mesajla 1923'e atacağınız mesajlarla siz de destek olabilirsiniz...
 
Hedefler
 
Seferberlik eylem planında, Türkiye'deki bozuk ormanların, "doğaya yakın bir ormancılık anlayışı" ile az emek ve az masrafla rehabilite edilerek verimli hale getirilmesi planlanıyor:
 
- Bozulan tabii dengeyi yeniden tesis ederek, yaşanabilir bir çevre oluşturulacak, küresel ısınma, iklim değişikliği ve çölleşmenin Türkiye üzerindeki olabilecek etkileri en aza indirilecek
 
- Akarsu havzalarında yaygın olarak görülen, can ve mal kayıplarına neden olan sel ve taşkınlar önemli ölçüde engellenecek
 
- Su toplama havzalarının akışı düzene girecek ve elde edilen suyun kalitesi artacak
 
- Odun ham maddesine olan ihtiyaç ağaçlandırma yoluyla kurulan ormanlardan sağlanarak, doğal ormanlar üzerindeki üretim baskısı azaltılacak
 
- Potansiyel ağaçlandırma alanlarının sadece bakanlığın mali ve fiziki gücüyle yapılması mümkün değildir. Türkiye'de yapılacak en büyük hizmetlerden biri fidan dikilerek, 'erozyona dur' denilmesi
 
Eylem planında; kurum ve kuruluşlar, askeri birlikler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşlarının ağaçlandırma seferberliğine mali ve fiziki destek vermesi gerektiğini kaydedildi.
 
2012 yılına kadar Ankara'da 59 bin 450, Konya'da 73 bin 600, İstanbul'da 9 bin 350, İzmir'de ise 33 bin 600 hektar alanda ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera ıslahı ve rehabilitasyon çalışmaları yapılacak. 


Genel İfadesi ile Çölleşme; tarım ve mera alanları ile ormanlık alanların parçalanması ve bozulması sonucunda oluşan, biyolojik çeşitlilik ve verimlilik kaybı ile sonuçlanan arazi bozulması olarak tanımlanmaktadır.

   Birleşmiş Milletler kaynaklarına göre, çölleşme ve kuraklık yerküredeki 4 Milyar hektardan fazla alanı ve 110 ülkede yaşayan 1,2 milyar nüfusun yaşamını doğrudan tehdit etmektedir. Dünyamızın geleceği için tüm insanlığın ortaklaşa mücadele etmesini ve tedbirler almasını zorunlu kılan çölleşme ve kuraklık; toprağın verimliliğini azaltmakta, vejetasyonun bozulmasına yol açmakta, gıda üretimini azaltarak kıtlığa sebep olmakta, göçlere, anlaşmazlıklara ve savaşlara ortam hazırlamakta, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın neden olduğu bozulmalara karşı arazinin dayanıklılığını azaltmakta, ekonomik kaynakların azalmasına ve daha birçok olumsuzluklarla insanlığı yüz yüze bırakmaktadır.

   İnsanlığın refahını ve geleceğini tehdit eden bu gelişmenin önlenmesi amacıyla Birleşmiş Milletlerce çeşitli önlemler alınmaya başlanmıştır. Birleşmiş Milletlerin 1977 deki Çölleşme Konferansı’nda kabul edilen Çölleşme ile Mücadele Eylem Planı’nın uygulanmasını izlemek üzere, 1992 yılında Birleşmiş Milletlerce Hükümetler arası Müzakere Komitesi oluşturulmuş ve bu komitece hazırlanan Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi, 17 Haziran 1994 yılında kabul edilmiş 1996 yılında da yürürlüğe girmiştir. Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesine 2004 yılı itibariyle 191 ülke taraf olmuştur. Sözleşme, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek 14 Şubat 1998 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır ve 31 Ağustos 1998 tarihi itibariyle de ülkemiz Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesine resmen taraf olmuştur. Sözleşmenin ulusal düzeyde ki sekreterya hizmetleri ile uluslararası temas ve koordinatörlük görevi ise Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

   Sözleşmenin kabul edildiği 17 Haziran, Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü olarak ilan edilmiştir Ayrıca bu yıl Birleşmiş Milletler tarafından, bütün ülkelerin ve insanlığın çölleşme riski üzerine dikkatlerini çekmek üzere “2006 Uluslararası Çöller ve Çölleşme Yılı” olarak ilan edilmiştir. Bu nedenle bütün üye ülkeler kamuoyunun dikkatini bu konuya çekmek üzere yıl boyunca çeşitli aktivitelerde bulunmuşlardır. Ülkemiz de içinde bulunduğu coğrafi konum, iklim şartları ve çağlar boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir mekan olması nedeniyle çölleşme ve kuraklığa olan hassaslığından ötürü Birleşmiş Milletlerin önerileri doğrultusunda Bakanlığımızın koordinatörlüğünde faaliyetler düzenlemiştir.

 

 
  Bugün 3 ziyaretçi (6 klik) kişi burdaydı!  
 
Arama.CC - Site Ekle, Link Ekle, Toplist, Url Ekle Eğitim Web Siteleri Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol